INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY E-SHOPU DKPHARMA

Metody platby

Bankovním převodem na účet firmy DK Pharma s.r.o.

Číslo účtu pro platby za zboží zakoupené na e-shopu dkpharma.cz je 3398056349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky (uvedeno i v info emailu objednávky). Zboží Vám poté bude zasláno způsobem dopravy, který si vyberete v objednávce + platba za příslušnou dopravu.

Na dobírku

Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, v pobočce Zásilkovny nebo přepážce u České pošty.

Doprava

Doporučujeme vybrat jako dopravce Zásilkovnu, protože má 2300+ výdejních míst a je poměrně levnější než Česká pošta.

 • Zásilkovna ČR na pobočku79 Kč, dobírka pro tuto možnost + 22 Kč
 • Zásilkovna ČR doručení na adresu114 Kč, dobírka pro tuto možnost + 22 Kč
 • Zásilkovna SK na pobočku:  89 Kč, dobírka pro tuto možnost + 22 Kč
 • Zásilkovna SK doručení na adresu:  127 Kč, dobírka pro tuto možnost + 30 Kč
 • Balík na poštu (ČP):  120 Kč, dobírka u této možnosti + 50 Kč
 • Balík do ruky (ČP): 150 Kč, dobírka pro tuto možnost + 50 Kč

Reklamace či vrácení zboží

Záruka a reklamace

I když je procento reklamací mizivé, je dobré vědět, že u nás máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě. Je v našem zájmu všechny reklamace řešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.dkpharma.cz, provozovaném společností DK PHARMA s.r.o. se sídlem Světice 251 01,V zahradách 224, IČ: 02755491
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi DK PHARMA s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů

· Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
· Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
· Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
· Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
· Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dkpharma.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující email uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.
Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na info@dkpharma.cz, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Zobrazení zboží
Obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter.

5. Způsoby platby

 • Bankovním převodem na účet firmy DK Pharma s.r.o.
  Číslo účtu je 3398056349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Zboží Vám poté bude zasláno způsobem dopravy, který si vyberete v objednávce + platba za příslušnou dopravu.
 • Na dobírku
  Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, v pobočce Zásilkovny nebo u přepážky České pošty.

6. Způsob doručení, náklady na doručení

Doručení zajišťuje Česká pošta anebo Zásilkovna. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Doporučujeme vybrat jako dopravce Zásilkovnu, protože má 2300 výdejních míst a je levnější než Česká pošta.

 • Zásilkovna ČR:  70 Kč, dobírka pro tuto možnost + 15 Kč
 • Zásilkovna SK:  100 Kč, dobírka pro tuto možnost + 50 Kč
 • Balík na poštu (ČP): 120 Kč, dobírka u této možnosti +50 Kč
 • Balík do ruky (ČP): 150 Kč, dobírka pro tuto možnost +50 Kč

Ať už zvolíte kterýkoliv ze způsobů dopravy, vždy platí následující:
· Objednané zboží je expedováno do 5 pracovních dnů prvního pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho mailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
· Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi v den expedice jeho zásilky společně se zbožím.

7. Dodací podmínky

Termín dodání
Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 15:00, Vám doručíme zpravidla do 5 pracovních dnůkamkoli po ČR. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje.
Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter.

Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

8. Reklamace a záruka zboží

Na zboží se vztahuje záruka 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí – má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
· na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
· na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
· spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:
DK Pharma s.r.o.
V Zahradách 224
251 01 Světice
Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefon, emailová a poštovní adresa na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může sám své údaje (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa) editovat ve svém online klientském účtu, případně po zaslání žádosti k jejich editaci z daného registračního emailu. Emailová adresa lze změnit pouze na písemné vyžádání odeslané právě z dané registrační emailové adresy (pro její ověření). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

11. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@dkpharma.cz.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.7.2014. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.